Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný

Slogan našeho e-shop

Velodes gel 500 ml

Velodes gel 500 ml

Velodes gel 500 ml

109 Kč90 Kč

Skladem
Pro nákup a další výhody se přihlaste
Novinka

Technické vlastnosti

Objednací kód: 1778370

Popis

Čirý gel pro hygienickou a chirurgickou dezifekci rukou.
Obsahuje glycerin díky čemu hydratuje a vyživuje ruce.
Účinný proti virům Rota, Noro a SARS-CoV-2.
Hygienická dezinfekce rukou: dostatečné množství přípravku po dobu 30 s.
Chirurgická dezinfekce rukou: dostatečné množství přípravku po dobu 3 minut.
pH výrobku šetrné k pokožce.
Obsahuje hydratační složku (glycerin).
Dermatologicky testováno.
Účinná látka ve 100 g produktu: etanol – 63,7 g, propan-2-ol – 6,3 g
Spektrum účinnosti: baktericidní (vč. MRSA), fungicidní (C. albicans), tuberkulocidní, omezeně virucidní (Rota a Noro viry, obalené viry vč. Vaccinia, BVDV, HBV, HCV, HIV, SARS-CoV-2).
Oblast použití: Je určen pro použití ve zdravotnictví, veřejných a sociálních službách, potravinářství, institucionální a průmyslové sféře. 

Návod použití

Přípravek se používá neředěný. Naneste jej rovnoměrně v dostatečném množství na ruce a pečlivě rozetřete (viz metodický pokyn pro dezinfekci rukou). Ponechte působit po předepsanou expoziční dobu. Ruce musí být po celou dobu působení přípravku vlhké.
Hygienická dezinfekce rukou (dle EN 1500): vtírejte dostatečné množství přípravku do suchých, čistých rukou po dobu 30 sekund.
Chirurgická dezinfekce rukou (dle EN 12791): vtírejte dostatečné množství přípravku do suchých, čistých rukou po dobu 3 minut.
Obsah 500 ml.

Varování

Způsobuje vážné podráždění očí.
Hořlavá kapalina a páry.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasicí přístroj.
Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými právními předpisy pro třídění odpadu resp. zbytkovými obaly.